Podtlakový systém WC EVAC

Použití podtlakových systémů v kolejových vozidlech si vyžádala nutnost zavedení uzavřených okruhů WC, kde důležitým limitem zařízení je maximální možný počet použití WC bez nutnosti plnění zásobní vody nebo vyprázdnění odpadní jímky. vakuové wc Systém WC EVAC má spotřebu 0,5 litrů na jedno spláchnutí. Příkon elektrické energie je pouze 12 W.

Podtlakové systémy WC pro kolejová vozidla vyrábí firma EVAC GmbH z německého města Wedel.

Vlastní systém splachování WC tvoří:

Periferní prvky systému tvoří:

Podmínkou provozu systému je přivedení:

Po stisknutí tlačítka splachování WC proběhne splachovací proces:

  1. Vytvoření podtlaku v mezinádržce

  2. Spláchnutí mísy WC vodou

  3. Nasátí obsahu mísy do mezinádržky otevřeným vstupním diskovým ventilem pomocí podtlaku v mezinádržce

  4. Vytvoření přetlaku v mezinádržce

  5. Po otevření výstupního diskového ventilu jsou přetlakem v mezinádržce splašky dopraveny do odpadní nádrže

  6. Napuštění malého množství vody do mísy WC

Odpadní nádrž o objemu 400 litrů, která je podle UIC 563 konstruována na 3 dny provozu je zavěšena pod vozem. Díky izolaci a 250 W topnému tělesu je nádrž nerezové oceli schopna provozu do -30°C. Temperování nádrže je spínáno automaticky při poklesu teploty pod 5°C pomocí termostatu v nádrži. Hladinová čidla v nádrži jsou součástí diagnostického systému vozu.

Vyprazdňování odpadní nádrže je provádění pomocí odsávacího zařízení, které je k nádrži připojeno pomocí hadice s upínací hlavou. Nádrž lze nouzově vypustit samospádem po uvolnění zátky.

vagony. cz / vozidla / Bdtn / WC EVAC