pojezdy

Pojezdy kolejových vozidel

Pojezdem železničního kolejového vozidla rozumíme zařízení mezi kolejí a vozovou skříní určené k nesení a vedení vozové skříně kolejí. Funkci pojezdu v konstrukci kolejového vozidla zajišťují jeho jednotlivé konstrukční uzly, které si postupně popíšeme níže.

Základní rozdělení pojezdů kolejových vozidel je na pojezdy rámové, kdy je vůz uložený zpravidla na dvou nápravách vedených ve společném rámu na spodku skříně vozu. Pojezdy podvozkové se vyznačují samostatným rámem, který má jistou pohyblivost vůči spodku skříně vozu.

rámové podvozky

nabídková lišta


Dvojkolí

Dvojkolí zabezpečuje:

Pro kolejové vozidlo je rozhodující mírou rozchod kolejí, na kterém je možno dvojkolí, zavázané v jeho pojezdu, provozovat. Rozchod koleje je vzdálenost vnitřních ploch hlav kolejnic, měřená 14 mm pod temenem kolejnice.

Normální rozchod kolejí 1435 je používán zejména na železničních tratích ve střední a západní Evropě, severní Americe, na Blízkém Východě, v Austrálii a v Číně.

První důlní dráhy v Anglii, stavěné George Stephensonem, měly rozchod 4 anglické stopy a 6 palců tj. 1372 mm. To byl rozchod kol silničních povozů. Brzy však Stephenson rozchod svých vozidel zvýšil na 4 stopy 8,5 palce, tj. 1435 mm, aby získal více místa mezi koly lokomotivy pro umístění parních válců.


Nápravová ložiska


Vypružení

Pružně odděluje dvojkolí od spodku skříně vozu nebo od rámu podvozku, u druhotného vypružení podvozkových vozidel je systémem svislého vypružení oddělena skříň vozu od rámu podvozku.

Účelem svislého vypružení je:


Brzda

V provozu kolejových vozidel musí brzdy zajistit:

vagony. cz / pojezdy