Historie železniční dopravy

Na této stránce se vrátíme do dob starého Rakouska, či první republiky. Díky rychlému rozvoji technologií nám v dnešní době připadají mnohé železniční relikvie či nařízení z let nedávno minulých skoro jak z jiného světa, ale vězte že ještě před čtvrt stoletím téměř každá železniční stanice či zastávka ukrývala zařízení nebo dokumentaci z dob jejího zřízení, tedy ve většině případů konce devatenáctého a začátku dvacátého století.

historie foto

Nejstarší železniční předpisy

Provoz na železnici je řízen podle ohromného stohu různých předpisů , vyhlášek a nažízení. Jak asi vypadaly úplně první železniční předpisy z dob kdy se ještě drážní úřední šiml teprve rozbíhal?

Neotvírejte dveře, dokud vlak nezastaví

Článek Ing. Mojmíra Krejčiříka, otištěný v Železničáři Ž 90 potvrzuje úsloví, že předpisy na (nejen) železnici bývají psané krví. Po jedné nehodě vlaku ve Francii řešila i Rakouská monarchie problém s uzamykáním dveří za jízdy vlaku.

Provazcová brzda

V letecké dopravě platí, že vlastní let není problém, problém je vzlétnout a potom zase přistát. Něco podobného platilo a vlastně tak trochu platí i dnes i na železnici. Dnes již při každém rozjezdu nehrozí přetržení vlaku a u každého klesání nemá celý vlakový doprovod pohotovost, ale zabrzdit dlouhý vlak za nepříznivého počasí na přesně určeném místě prověří um strojvedoucího i dnes.

Jak naši předkové řešili průběžné brzdění celého vlaku, ovládané strojvedoucím v dobách ne až tak dávno minulých si můžete přečíst v článku o provazcové brzdě

Historie výsypných vozů

Historie výsypných vozů sahá až do sedmdesátých let devatenáctého století, kdy se vzdělaní lidé snažili ve velkém odstraňovat lidskou dřinu. Nevedla je k tomu ovšem láska k bližnímu svému, ale touha po větším zisku jejich chlebodárců. Pro nás jsou ale důležité výsledky jejich snahy.

Historie poštovních vozů

Jaký že je rozdíl mezi poštovním a služebním vozem ? Na tuto otázku vám dá vyčerpávající odpověď článek nazvaný Starší poštovní vozy.

Katalog

Začínajícím dvacátým stoletím na nás dýchnou obrázky z katologu firmy Orenstein & Koppel - Arthur Koppel Ltd.,společnosti která měla pobočku i ve Vysočanech, jak se můžete dočíst na úvodní stránce katalogu, vydaného EMH GmbH-Bude Railroadiana Amselwek 11, D-53913 Buschhoven West Germany.

Střípky z toulek

Zajímavé informace o železnici nemusejí být obsaženy pouze v publikacích prvoplánově se zajímajících o téma železnice, jak dokazuje ochutnávka z knihy TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ.

Vzpomínka

Pan Knížek vzpomíná na předválečná až poválečná léta, kdy každé i menší nádražíčko žilo, mělo svou úlohu, atmosféru, vůni. Nebyla to lehká doba, ale měla i své kouzlo, které se pozvolna ztrácí pod vrstvami betonu.

vagony. cz / historie