vozy

Čtyřnápravový přípojný vůz Bdtn typ 8-748.2

Vůz řady Btn (původně Baim), vyrobený v letech 1969 až 1970 ve Vagónce Studénka, rekonstruovala firma Krnovské opravny a strojírny s.r.o. souprava Po rekonstrukci je čtyřnápravový přípojný vůz řady Bdnt číselného označení 50 54 21-29 3XX-X schopný provozu v soupravách s motorovými vozy řad 854, 842, 843, řídícími vozy 954, 943 a s přípojnými vozy 056 a 043 rychlostí až 120 km/h.

Na představku s ruční brzdou jsou umístěny dvě kompletní buňky WC s uzavřeným vakuovým systémem, dále navazuje jeden velký oddíl pro cestující s 88 místy k sezení. Interiér byl kompletně rekonstruován, bylo dosazeno nové obložení stěn, nové sedačy a police na zavazadla. Na druhém představku je prostor pro dětské kočárky se čtyřmi věšáky pro jízdní kola. Vůz má individuální naftové teplovodní vytápění s nádrží o objemu 360 litrů topné nafty, pneumaticky ovládané nástupní a čelní dveře a přemostitelnou záchrannou brzdu. Cestující mají k dispozici vozový rozhlas a informační systém se zařízením zastávka na znamení.

V textu se můžete orientovat pomocí záložek:

Pojezd

vůz podvozek VÚKV 802

Přemostitelná záchranná brzda

Zdroj k brzdě PZ4: DAKO-CZ

Záchranná brzda zajišťuje intenzivní pokles tlaku v hlavním potrubí záklopka brzdy po stržení rukojeti záklopky záchranné brzdy, což vyvolá zaúčinkování samočinné tlakové brzdy.

Přemostěním záchranné brzdy má strojvedoucí hnacího vozidla možnost její účinek potlačit a zastavit vlakovou soupravu na vhodném místě.

Záchranná brzda DAKO PZ4 je soustava elektropneumatických a elektrických zařízení sloužících k intenzivnímu vypouštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí při stržení záklopky záchranné brzdy. Dále záchranná brzda zajišťuje omezení tlaku v hlavním potrubí a přerušení (neutralizaci) vypouštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí přivedením elektrického napětí na elektromagnetický neutralizační ventil. Tento stav záchranné brzdy je nazýván přemostění záchranné brzdy. Systém záchranné brzdy PZ4 je tvořen záklopkami záchranné brzdy, umístěnými v oddílech pro cestující a vypouštěcím ventilem.Vypouštěcí ventil je napojen na hlavní potrubí a propojen se záklopkami záchranné brzdy hadičkami.

Po stažení rukojeti záklopky záchranné brzdy (na obrázku vlevo nahoře) je pomocí vačky a zdvihátka otevřen ventil záklopky, kterým je pomocí spojovacího potrubí vypuštěn vzduch ze startovacího ventilu. Startovací ventil je součástí tělesa vypouštěcího ventilu, kde změna tlaku ve startovacím ventilu způsobí nerovnováhu tlaků a následný únik tlakového vzduchu z hlavního potrubí do ovzduší, který je při poklesu tlaku pod 0,2 MPa zastaven. Zatáhnutím za rukojeť záklopky záchranné brzdy je v tělesu zákolpky sepnut kontakt mikrospínače signalizace použití záchranné brzdy.

Po stržení záchranné brzdy může strojvedoucí při propojeném UIC kabelu neutralizovat její účinek. Vysláním elektrického signálu z pultu strojvedoucího přeruší elektromagnetický ventil v tělesu vypouštěcího ventilu odvětrání vzduchu, dojde k vyrovnání tlaků ve vypouštěcím ventilu. Následně může strojvedoucí vozidlo zastavit na jiném vhodnějším místě.

Zásobování elektrickou energií

Palubní napětí vozu je 24 voltů stejnosměrných. Gelovou bezúdržbovou akumuátorovou baterii 24 V/300Ah 5PzV300 (gel) firmy HAWKER je možné nabíjet ze tří zdrojů:

Je automaticky monitorováno podpětí sítě, chod všech napájecích zdrojů a izolační stav vozidla. Vozové baterie jsou při nečinnosti agregátů v nastavených intervalech automaticky odpojovány pomocí stykače spotřeby.

Diagnostický počítač

Pomocí tlačítek umístěných níže můžete přepínat jednotlivé obrazovky displeje diagnostického počítače vpravo, obdobně jako při stlačení tlačítek F1 až F5.

Obrazovka:

Obsluha vozu komunikuje s diagnostickým počítačem DPV-054 od MSV Elektronika pomocí membránové klávesnice displeje v hlavním rozvaděči na představku vozu. Pomocí tlačítek F1 F5 membránové klávesnice lze přepínat mezi obrazovkami jednotlivých zařízení (zde se změní obrázek vpravo):

F1ENERGETIKA
F2DVEŘE
F3OSVĚTLENÍ
F4TOPENÍ
F5WC VODA

Na jednotlivých obrazovkách jsou signalizovány stavy zařízení, diagnostické údaje, poruchy a možnosti ovládání.

obrazovka počítače, změní se kliknutím na odkazy vlevo

Osvětlení

Osvětlení je obsluhováno pomocí membránové klávesnice displeje v hlavním rozvaděči na obrazovce s názvem OSVĚTLENÍ. Je možné zvolit tři režimy vnitřního osvětlení vozu:

Osvětlení je možmo ovládat dálkově ze sousedních vozidel pomocí propojeného kabelu UIC, nebo červených plochých mezivozových zásuvek. Osvětlení v oddílu pro cestující zajišťují zářivková svítidla 2 x 18 W, schopná elektronicky ztlumit výkon o 50%, s nouzovými žárovkami 2 x 5 W.

Topení a větrání

Přetlakové větrání zajišťují dva ventilátory poháněné elektromotorem. Vzduch je nasáván střešními otvory přes filtry systémem klapek, který umožňuje při předtápění recirkulaci nasávaného vzduchu, dále do teplovodního výměníku pro ohřívání priváděného vzduchu. Do oddílů pro cestující je větrací vzduch přiveden otvory ve stropním větracím kanálu.

Interiér vozu je vypápěn nezávislým teplovodním systémem s naftovým topným ohřívačem Hydronic 35 od firmy J. Eberspächer GmbH & Co. KG, který má při spotřebě 4,2 l/h výkon 35 kW.

Jako topné médium je použita směs nemrznoucí kapaliny fridex a destilované vody o celkovém množství přibližně 65 litrů. Oběh topného média je nucený pomocí čerpadla Bus 2000. Topný okruh se skládá z čerpadla, soustavy konvertorů, výměníku pro ohřev vzduchu nasávaného ventilátorem větrání, expanzní nádoby a filtru topného okruhu.

Topení a větrání vozu je ovládáno pomocí displeje diagnostického počítače na dialogové obrazovce TOPENÍ, kde je možno zvolit některý z režimů:

Je možné nastavit temperování vozu po nastaveném časovém intervalu.

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství je situováno na představek s ruční brzdou ve dvou buňkách WC. Jako zásobárna vody slouží dva izolované temperované plastové vodojemy o objemu 190 litrů umístěné ve střeše nad představkem. Nádrže jsou vybaveny proporcionálním spínačem pro signalizaci stavu hladiny a bezpečnostním termostatem, který dává přes řídící jednotku signál elektromagnetickému ventilu k vyprázdnění vodního hospodářství při poklesu teploty vody pod 5°C.

Voda k mytí rukou je po průchodu filtrem předehřívána v ohřívači a poté dávkována pomocí elektromagnetického ventilu ovládaného pomocí tlačítka v buňce WC.

Vakuový systém WC od firmy EVAC GmbH je popsán na samostatné stránce.

Nástupní dveře

Nástupní dveře jsou předsuvné jednokřídlé s elektropneumatickým ovládáním a zdvihem křídla 800 mm od firmy DOPP TRADE CZ s.r.o Studénka.

Horní mechanismus nástupních dveří zajišťuje dveře vedení křídla dveří a pohon mechanismu, který tvoří dvojčinný pneumatický válec s polovičním zdvihem, který přes řetězový převod uchycený na posuvné kulise zajišťuje předsuvný a posuvný pohyb ramene dveří.

Křídlo dveří je lepená sendvičová konstrukce, kterou tvoří dveřní a okenní rám oba svařené z hliníkových profilů, voština a hliníkové krycí plechy. V horní části je rám křídla vyztužen pro uchycení k mechanismu vedení dveří. V okenním rámu je pomocí pryžového profilu upevněno bezpečnostní izolační dvojsklo. Na vnější straně křídla je uchyceno velkoplošné ovládací tlačítko. Pro nouzové ovládání je křídlo vybaveno na obou stranách zapuštěnými hliníkovými miskami pro ruční posun dveří. Čelní hrana křídla je kryta pryžovým těsnícím profilem s elektrickou kontaktní lištou zabraňující sevření cestujících. V dutině křídla je umístěn zámek na čtyřhran pro uzamčení křídla v zavřené poloze.

Dolní vedení tvoří svislá převáděcí tyč s ramenem, na kterém jsou uchyceny vodící kladky, které zapadají do vodící kolejnice křídla a zajišťují předsuv a vedení křídla ve spodní části.

Sklopnou stupačku tvoří sklopný ocelový rošt s protiskluzovou úpravou, který je otočně uchycen na převodovku a ložisko. Převodovka je pomocí kloubového hřídele napojena na konec převáděcí tyče a zajišťuje vyklopení roštu při předsuvu horního mechanismu.

Odjištění zámku je provedeno pomocí krátkozdvižného jednočinného pneumatického válce. Vnitřní i vnější nouzové odjištění zámku dveří je provedeno pomocí madel která jsou spojena pomocí lanek se zámkem dveří. Zatažením za madlo dojde k odjištění západek zámku. Madlo vnitřního nouzového ovládání je umístěno pod sklem, které je nutno před použitím rozbít. Odjištění je možno provést i pomocí čtyřhranu, který je součástí zámku. Opětovné zajištění zámku se provádí tímtéž čtyřhranem.

Pneumatické prvky pracují s tlakem 0,5 MPa, který zajišťuje škrtící ventil. Zavírání dveří se provádí tlakem seškrceným na 0,3 MPa z důvodu větší bezpečnosti cestujících, teprve při dovření se tlak zvýší na 0,5 MPa.

Je-li vozidlo v klidu a dveře nejsou blokovány strojvedoucím, je možné dveře zavírat a otvírat pomocí prosvětlených venkovních a vnitřních tlačítek.

Dveře jsou drženy tlakem vzduchu v zavřené poloze a zajištěny mechanickou západkou při blokování ze stanoviště strojvedoucího a při pohybu vozidla rychlostí vyšší než 5 km/h.

Nástupní dveře je možné zavřít:

Dveře jsou vybaveny ochranami proti přivření a to elektrickou kontaktní lištou, ochranou optickou závorou a ochrannou časovou. Časová ochrana vyhodnocuje čas zavírání dveří. V případě překročení časového limitu dveře reagují tak, jako by byla v prostoru dveří překážka.

Čelní dveře

Čelní dveře jsou dvoukřídlé s elektropneumatickým ovládáním se světlou šířkou 800 mm od firmy DOPP TRADE CZ s.r.o Studénka.

Horní mechanismus zajišťuje vedení a pohon křídel dveří. Pístnice dvojčinného pneumatického válce, ovládaného elektropneumatickými ventily tlakem 0,5 Mpa , je spojena s nosičem levého křídla dveří, nosič pravého křídla je s levým spřažen pomocí řemenového převodu.

Křídla dveří jsou lepené sendvičové konstrukce, která je tvořena rámem dveří a okenním rámem z hliníkových profilů, voštinou a hliníkovými krycími plechy. V horní části jsou křídla osazena kostkami pro uchycení k nosičům horního mechanismu, ve spodní části jsou kolejnice spodního vedení křídel.

V okenním rámu je vlepeno bezpečnostní dvojsklo, svislé hrany křídel jsou kryty pryžovými těsnícími profily. Levé křídlo je vybaveno zámkem na čtyřhran, kterým je možno dveře zajistit v zavřené poloze. Pravé křídlo je vybaveno oboustranným elektronickým madlem pro ovládání v provozním i nouzovém stavu a v čelním pryžovém profilu elektronickou kontaktní lištou zabraňující sevření cestujících.

Dolní vedení křídel dveří tvoří kolejnice z hliníkového profilu přišroubovaná k prahu dveřního otvoru, která zapadá do plastové drážky v křídlech.

Proti přivření jsou cestující chráněni:

Z hlediska ovládání dveří se dveře mohou v provozu nacházet v několika stavech:

Okna

V oddílu pro cestující byla instalována polospoučtěcí okna od firmy DOPP TRADE CZ s.r.o Studénka.

K pevnému rámu okna z hliníkových profilů je přišroubován vodící rám, který zajišťuje vedení pohyblivé části okna. Spodní i horní část je zasklena izolačním bezpečnostním kaleným dvojsklem s tónováním planibel bronz. V horní pohyblivé části okna je upevněno ovládací madlo s pojistkou, která aretuje okno v zavřené poloze.

Pružinový vyvažovač zmenšuje sílu potřebnou k ovládání okna a zároveň drží okno v libovolné poloze. Vyvažovač je umístěn ve střední dělící hliníkové liště. Síla potřebná k vyvážení pohyblivého okna se přenáší ze zkrutné pružiny pomocí hřídele vyvažovače na ozubená kola, která zapadají do ozubených hřebenů, přišroubovaných na pohyblivou část okna.

vagony. cz / vozidla / Bdtn