Spřahování vozidel

Spřahovací ústrojí složí k přenosu podélných sil (rovnoběžných s osou koleje) z vozidla na vozidlo při jízdě vlaku nebo manipulaci s jednotlivými vozidly (posun). Spřahovací ústrojí musí umožňovat bezpečné spojení všech vozidel vlaku bez ohledu na jejich původ i v nejnepříznivějších místech trati.

V Evropě vyjma zemí bývalého Sovětského svazu slouží pro přenos tahových sil táhlové ústrojí a pro přenos tlakových sil narážecí ústrojí. Obě funkce spřahovacího ústrojí sdružuje samočinné spřáhlo používané například v USA nebo zemích bývalého Sovětského svazu.

Co je třeba spojit?

Po najetí vozidel nestačí pouze spojit spřahovací ústrojí, čiností které musí provést posunovač je více. Zařízení na čele vozu potřebná k jejich spojení jsou na obrázku 1.
spřahování
obr.1: zařízení pro spojení vozů

vagony. cz / vagóny / spřahování