Torzní stabilizátor

Při užití bezkolébkové konstrukce druhotného vypružení podvozku, kdy je skříň vozu uložena přímo na flexi-coil nebo vzduchových pružinách, dochází při jízdě vyšší rychlostí ke kolébání skříně vozu vůči rámu podvozku.

Ke kolébání vozové skříně na pružinách druhotného vypružení při jízdě vyšší rychlostí dochází rovněž u kolébkového uspořádání podvozků MD (obr 1 a 2). Podvozky odvozené od typu MD 50 nemají příčnou vazbu mezi nosiči pružin druhotného vypružení, která napomáhá omezit kolébání a tak musely být podvozky MD 36 určené pro rychlost 200 km/h doplněny torzními stabilizátory.
torzní stabilizátor MD 36
obr.1: kolébkové uspořádání podvozku MD 36
páka a torzní tyč torzního stabilizátoru
obr.2: páka a torzní tyč stabilizátoru

Torzní stabilizátor se skládá z torzní (zkrutné) tyče z pružinového materiálu 1, dvou pák 2 a dvou svislých táhel 3. Torzní tyč, uložená v otočně v ložiscích, může být vázána k příčníku rámu podvozku (obr. 3), potom jsou táhla vázána ke skříni vozu. Pokud je torzní tyč vázána ke spodku skříně vozu (obr. 4), potom jsou táhla uložena na konzolách podélníků rámu podvozku. Podvozek MD 36 má ložiska torzní tyče upevněná na kolébce a svislá táhla jsou vázána na konzoly rámu podvozku (obr. 1). Svislá táhla lze zkracovat, aby bylo možné odstranit vzniklé vůle.
torzní stabilizátor MD 36
obr.3: animace funkce torzního stabilizátoru
torzní stabilizátor podvozku SF 400
obr.4: torzní stabilizátor podvozku SF 400

Funkce torzního stabilizátoru je zřejmá z animace obr. 3. Při současném stlačení obou pružin druhotného vypružení tlačí svislá táhla na obou stranách na páky, upevněné neotočně na torzní tyči, a dojde tak pouze k pootočení torzní tyče v ložiscích. Pokud vznikne vlivem otáčení skříně vozu kolem podélné osy (kolébání) výškový rozdíl mezi svislými táhly, vznikne výškový rozdíl pák, které začnou zkrucovat tyč, se kterou jsou pevně spojeny. Ve zkroucené tyči vzniká vratná síla, která brání dalšímu naklánění skříně vozu.

vagony. cz / technika / torzní stabilizátor