Záchranná brzda PZ4

Záchranná brzda zajišťuje intenzivní pokles tlaku v hlavním potrubí po stržení rukojeti záklopky záchranné brzdy, což vyvolá zaúčinkování samočinné tlakové brzdy.

Přemostěním záchranné brzdy má strojvedoucí hnacího vozidla možnost její účinek potlačit a zastavit vlakovou soupravu na jiném, vhodnějším místě.

Ve starších vozidlech byla záchranná brzda tvořena odbočkami z hlavního potrubí, které byly uzavřeny záklopkami zajištěnými mechanismem, který byl odjištěn zatažením za rukojeť tahadla v oddílech pro cestující. Tahadla byla s mechanismem záklopky spojena buď lankem nebo táhlem. Současná vozidla jsou vybavována záchrannou brzdou DAKO PZ4, která je popsaná níže:

Záchranná brzda DAKO PZ4, vyrobená ve firmě DAKO-CZ je soustava elektropneumatických a elektrických zařízení sloužících k intenzivnímu vypouštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí při stržení záklopky záchranné brzdy. Dále záchranná brzda zajišťuje omezení odvětrání hlavního potrubí při poklesu tlaku na 2 bary a přerušení (neutralizaci) vypouštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí přivedením elektrického napětí na elektromagnetický neutralizační ventil. Tento stav záchranné brzdy je nazýván přemostění záchranné brzdy.
schéma záklopky záchranné brzdy PZ4
obr.1: schéma záklopky

Systém záchranné brzdy PZ4 je tvořen:

Záklopka

K aktivaci záchrané brzdy PZ4 slouží záklopky umístěné v prostorech pro cestující. Záklopky jsou spojeny hadičkou s vypouštěcím ventilem a kabelem s diagnostickým systémem vozidla. Zatažením za rukojeť 1 je pootočena vačka 2, která pomocí zdvihátka zvedne záklopku 3 ze sedla a odvětrá stlačený vzduch z hadičkou připojeného startovacího ventilu, který je součástí vypouštěcího ventilu. Pro vybavení startovacího ventilu stačí vypustit malý objem stlačeného vzduchu, záklopka proto může být snadno zakomponována do vnitřního obložení vozidla.

Mikrospínač 4, ovládaný rovněž pohybem vačky 2, dá signál diagnostickému systému, který signalizuje použití záchranné brzdy buď na stanovišti strojvedoucího (motorové a řídící vozy) nebo v elektrickém rozvaděči vozu.

K deaktivaci záchranné brzdy slouží čtyřhran na vačce 2, kterým je vačka společně s rukojetí 1 pomocí dutého čtyřhranného klíče vrácena do pohotovostní polohy, která je udržována pomocí pružiny 5.

Vypouštěcí ventil

Vypouštěcí ventil je umístěn buď ve skříni pneumatické výzbroje na stanovišti strojvedoucího (motorový nebo řídící vůz), nebo na jiném místě ve vozidle vhodném k intenzivnímu vypouštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí.

Těleso vypouštěcího ventilu PZ4 obsahuje čtyři zařízení:

Vypouštěcí ventil je připojen k odbočce z hlavního potrubí, hadičkou ventil je spojen se záklopkami a k ventilu neutralizace je přivedeno napětí elektrickým kabelem. Funkce vypouštěcího ventilu je popsána pomocí interaktivního obrázku 2 a textu v rámečku nad ním. Po kliknutí na obr. 2 změníte obrázek i popis nad ním:

interaktivní obrázek, klikni!
obr.2: interaktivní obrázek schéma vypouštěcího ventilu, popis je v rámečku výše, klikni pro změnu!!

vagony. cz / technika / záchranná brzda PZ4