rybák

Podvozek typu Rybák

Jednonápravový neotočný podvozek, který přinesl zlepšení chodových vlastností dvounápravových vozů, zkonstruoval český technik ing. Jindřich Rybák (narozen 1877). Prototypy vozů s podvozky Rybák, vyrobené roku 1911 pro c.k. státní dráhy, nesly řadové označení ABeg, ABCeg a Ceg. Zajímavosí prvních prototypů bylo použití listových pružnic i v druhotném vypružení. Vůz řady ABeg vyrobený v roce 1913 měl v druhotném vypružení již použity šroubovité válcové pružiny. Série dvaceti vozů ABeg, dvaceti vozů Ceg a osmi vozů Ded byla dodána v letech 1916 až 1918. Před rokem 1918 byly dodány 2 vozy na zkoušku železnicím MÁV a ve dvacátých letech si opatřily rakouské dráhy 20 vozů třetí třídy.1) Historii vozů s podvozky typu rybák, projektovaných ve 30. letech 20. století, si můžete přečíst v oddílu Vozidla.

Podle starší definice pojmu podvozek se u vozidel s podvozky Rybák nejednalo o podvozková vozidla, ale o dvounápravová vozidla s dvojitým vypružením, kdy je mezi oba pružící prvky vložena značná setrvačná hmota (rám), přispívající svojí setrvačností ke zmírnění přenosu zrychlení (svislých) na skříň vozu. Prof. Nejepsa ve svých skriptech z roku 1957 uvádí že: „podvozek je nízký vozík o dvou nebo více dvojkolích nesoucí skříň takovým způsobem, že se může vůči ní natáčet kolem svislé osy“, podle této definice pojezd typu Rybák podvozkem není.

Rybák


1) zdroj: Ing. Zdeněk Maruna Železničář 6/76

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Rybák