Druhotné vypružení a uložení skříně vozu na podvozek Rybák

U podvozku Rybák plní druhotné vypružení pouze funkci svislého vypružení, podélné a příčné vypružení obstarávají závěsy pružnic prvotního vypružení. Dvojité vypružení podvozku Rybák může připomínat pružné závěsy rámového pojezdu, ale zde je mezi pružiny vložena značná hmota rámu podvozku, která svou setrvačností zmírňuje přenos vibrací z nerovností trati na skříň vozu.

Na spodku skříně vozu jsou pro uložení na podvozek přivařeny mezi příčníky 9 výztuhy, jejichž dutina je pro tlumení vibrací vyložena měkkým dřevem 4. Skříň je uložena na kulové hlavy čepů (obr. 1 a 2 poz. 2). Čtyři kulové čepy upevněné v opěrách 8 vedou bez vůlí rám podvozku v podélném i příčném směru.
druhotné vypružení podvozku Rybáknákres druhotného vypružení podvozku Rybák
obr. 1: druhotné vypruženíobr. 2: druhotné vypružení

Hmotnost skříně vozu je přes osazení čepů s kulovou hlavou a opěrky 1 přenesena na vinuté pružiny 3 z drátu nekruhového průřezu, které jsou uloženy přes plstěnou podložku 5 na přírubu rámu podvozku 6. K tlumení rázů ve vinutých pružinách je využíváno tření dříku čepu s kulovou hlavou o vodící pouzdro 7.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Rybák / druhotné vypružení