Rám podvozku Rybák

nákres rámu podvozku Rybák
obr.1: nákres rámu

Vlastní konstrukce rámu podvozku je svařená ze dvou podélníků 2 skříňové konstrukce a dvou příčníků 1. Každý příčník je tvořen dvěma nosníky profilu U spojenými výztuhami (obr. 2 poz. 7).

K příčníkům jsou přivařeny konzoly závěsů brzdových zdrží 3 a vodítka stavěcích šroubů závěsů pružnic 4. K příčníkům jsou přišroubována vodící pouzdra čepů s kulovou hlavou 5 a příruby 6 nesoucí pružiny druhotného vypružení. Oválný otvor v příčníku podvozku na straně bez ruční brzdy slouží k protažení plochého řemenu 8, kterým je řešen náhon od řemenice na nápravě k dynamu na spodku vozu.
příčník rámu podvozku Rybák
obr.2: příčník rámu

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Rybák / rám