Vypružení a vedení ložiskových skříní podvozku Rybák

Ložisková skříň

Předválečné série vozů měly zavázána kluzná ložiska vzor 8b s průměrem ložiskového čepu 120 mm, poválečné série měly nejdříve kluzná ložiska vzor 45, později valivá
nákres ložiska 45 V
obr.1: ložisko 45 V
vzor 45 V (obr. 1) s dvojicí valivých dvouřadých soudečkových ložisek 4 a 5 upevněných na ložiskový čep nápravy 1 (průměr 125 mm) naražením stahovacích pouzder 3 a následným zajištěním koncovou deskou 8. Jednodílná ložisková skříň 2 je nasunuta na sestavené ložisko a následně upevněna pomocí šroubů (patrné na obr. 5 vlevo od rozsochy) k zadnímu víku 6. Zadní strana ložiska je utěsněna labyrintem v opěrném kroužku 7 a zadním víku 6, dále těsnícím plechem 10 a krycím plechem 11.

Prvotní vypružení

Pružnice

První stupeň vypružení tvoří listové pružnice (obr 2 poz. 1 a 2), na kterých je pomocí jednoduchých závěsů zavěšen rám podvozku. Pružnice jsou spodní stranou svého opasku 2 usazeny pomocí středícího čepu na horní stranu ložiskové skříně.

U vozů s přepravou osob jsou použity pružnice s deseti listy 1 o průřezu 127 x 12,7 mm, u poštovního vozu řady F a služebního vozu Dsd jsou na jedné straně (pod nákladním prostorem) osmilisté pružnice s průřezem listů 120 x 16 mm a na druhé (pod kanceláří) desetilisté s průřezem 127 x 12,7 mm. U všech řad vozů je délka pružnice mezi středy ok 1880 mm.

prvotní vypružení podvozku rybák
obr.2: pružnice prvotního vypružení

Závěsy pružnice

Závěsy pružnice slouží kromě zavěšení rámu podvozku na pružnici rovněž k podélnému a příčnému vypružení podvozku, pro které jsou v rozsochovém vedení dvojkolí ponechány podélné a příčné vůle.

Šikmo uložený závěs (obr. 2) je tvořen dvojicí hraníků 3, které jsou usazeny v kamenech se žlábkovým sedlem 4. Spodní žlábková sedla jsou pomocí svorníku 5
oblíkový závěs pružnice
obr.3: oblíkový závěs pružnice
upevněna ke stavěcímu šroubu 6, který prochází vodítkem v rámu podvozku. Horní žlábková sedla jsou upevněna k oku pružnice. Pomocí stavěcího šroubu 6 je podvozek možno výškově stavět pro seřízení kolových tlaků a správné výšky středů nárazníků vozu.

U staršího provedení podvozku jsou závěsy pružnic prvotního vypružení provedeny pomocí oblíků (obr. 3), místo kamenů se žlábkovým sedlem jsou použity kladky. Toto provedení hůře tlumí podélné a příčné rázy v závěsech než provedení hraníkové.

Vedení dvojkolí

Každá ložisková skříň je vedena vůči skříni vozu v podélném i příčném směru dvojicí rozsoch (obr. 4 poz. 1) svařených z ocelových pásů přinýtovaných k rámu skříně vozu. Pravá a levá rozsocha jsou spojeny rozsochovou sponou 3, která rozloží podélné síly na obě rozsochy.

Osazení 4 ložiskové skříně se opírají o vodící příložky 2, přinýtované k rozsochám, vedení ložiskových skříní je jednostranné (obr. 5).

V rozsochovém vedení dvojkolí je ponechána vůle pro podélné vypružení 2 x 25 mm a vůle pro příčné vypružení 2 x 10 mm (první série vozů Aa podélná 2 x 17 mm, příčná 2 x 9,5 mm).
rozsochové vedení podvozku Rybákjednostranné vedení ložiskových skříní
obr.4: rozsochové vedení dvojkolíobr.5: jednostranné vedení

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Rybák / vypružení a vedení dvojkolí