Brzda podvozku Rybák

Síla brzdového válce zesílená mechanickým převodem na spodku vozu je táhlem (obr. 1 poz. 1) vedena ke dvěma převodnicím 2, vzájemně ve střední části vázaným spojnicí převodnic 3. Přední převodnice je zavěšená na střední podélníky spodku vozu 7 pomocí závěsů 4, zadní převodnice je svou horní částí vázána přímo ke kotevníku 8. Ke spodní straně převodnic 2 jsou vázány rozpory 5 s upevněnými brzdovými zdržemi 6.
pákoví a tyčoví brzdy podvozku Rybákbrzdová zdrž
obr.1: pákoví a tyčoví brzdyobr.2: brzdová zdrž

Jednošpalíkovou brzdovou zdrž (obr. 2 poz. 1), s upevněným brzdovým špalíkem 6, váže ke konzole rámu podvozku 2 závěs 3. Protilehlé zdrže jsou vzájemně spojeny rozporami 4. Při porušení silně zatěžovaného závěsu zdrže 3 zabrání pádu zdrže s rozporou do kolejiště záchytka 5.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Rybák / brzda