Prvotní vypružení a vedení dvojkolí

Uzly provotního vypružení (primárního vypružení, nebo též vypružení rámu podvozku) a vedení dvojkolí (vedení ložiskových skříní) jsou samostatné konstrukční skupiny, které jsou ale spolu svázány a vzájemně se ovlivňují.

Prvotní vypružení

Prvotní vypružení (na obr. 1 podvozek VÚKV 802) se skládá z pružin 5, jejich vedení (miska 3 a pouzdro 7), narážek a zařízení,
trn vedení dvojkolí
obr.1: prvotní vypružení a vedení dvojkolí podvozku typ 8-802.0 a 8-802.1
které zajistí současné zvedání dvojkolí při zvedání vozu ve zvedácích (miska 8). U podvozků s jednoduchým vypružením se tento uzel nazývá svislé vypružení podvozku. Jako pružící prvek prvotního nebo svislého vypružení je používána šroubovitá vinutá pružina, pryžová pružina nebo listová pružnice. Prvotní vypružení zajišťuje funkce:

Tlumení

Jsou-li jako pružící prvek použity listové pružnice nebo pryžové pružiny, které mají velké vnitřní tření, není nutné do uzlu prvotního vypružení řadit tlumící prvky. Pružící prvky prvotního vypružení, které mají malé vnitřní tření (vinuté pružiny), jsou tlumeny především třecími tlumícími prvky (vodící trny, třecí příložky teleskopické třecí tlumiče). Na obrázku 1 je pružina 5 tlumena třením pryžového prstence 6 o trn vedení dvojkolí 2. Teleskopické třecí tlumiče jsou používány buď jako samostatný tlumící prvek, nebo jako doplněk k jinému třecímu prvku.

Teleskopický třecí tlumič

Ke konzole rámu podvozku (obr. 2 poz. 2) je upevněno válcové pouzdro tlumiče 1. Uvnitř pouzdra se pohybují válcocé segmenty 3 unášené pístem 4 upevněným ke konzole na ložiskové skříni 5. Přítlak sgmentů na vnitřní plochu pouzdra tlumiče a tím i intenzitu tlumení zajišťuje předpětí pružiny v tlumiči.
trn teleskopicý tlumič
obr.2: teleskopický tlumič
teleskopický tlumič podvozku GP 200
obr.3: teleskopický tlumič podvozku GP 200

Konkrétní příklady sestav prvotního vypružení a vedení dvojkolí uvidíte v odkazech na jednotlivé typy vedení dvojkolí na této stránce níže.

Vedení dvojkolí

Dvojkolí železničního vozu se vůči rámu podvozku nemůže pohybovat libovolně, ale je s ním ve vzájemném vztahu, který nazýváme vedení dvojkolí. Vedení dvojkolí stabilizuje dvojkolí železničního vozu buď bez vůlí, nebo s vymezenými vůlemi v příčném a podélném směru, může jím být zajištěno též tlumení kmitů. Vedení dvojkolí musí zajistit:

U podvozkových vozidel se používají tato vedení dvojkolí:

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / vedení dvojkolí