Zkrutná (torzní) pružina

pružina Konstrukčně se jedné o hladkou ocelovou tyč kruhového průřezu upevněnou na jednom konci pevně a druhým koncem v ložisku. Tyč blíže ložisku je opatřena pákou na kterou působí zatěžující síla. V malém rozmezí deformací jde o pružinu lineární s nutností použití tlumičů.

V konstrukci železničních vozidel ja zkrutná pružina používaná vyjímečně, například jako druhotné vypružení u podvozku švýcarské výroby SIG. Největší rozšíření doznaly tyto pružiny u silničních vozidel.

pružina

Podvozek SIG

Podvozek švýcarské výroby má jako pružiny druhotného vypružení použity torzní (zkrutné) tyče.

podvozek sig


vagony. cz / pojezdy / vypružení / zkrutná

Valid HTML 4.0 Transitional