Kuželová pružina pásová (volutní) pružina

Po konstrukční stránce se jedná o spirálově vinutý pás pružinové oceli s proměnným průřezem a opracovanými dosedacími plochami (viz obr.2). Vzhledem k těsnému vinutí pružiny se jednotlivé závity dotýkají a vykazují hysterezi (závislost zatěžovací síly na deformaci, která je rozdílná při zatěžování a odlehčování). Pružina proto nepotřebuje pružící prvky. Jedná se o progresivní pružinu se zvyšující se tuhostí v závislosti na deformaci (viz obr.1).
kuželová pružina
obr.1: charakteristika kuželové pružiny
kuželová pružina graf
obr.2: konstrukce kuželové pružiny

Pro značný rozptyl mechanických vlastností se používá v méně důležitých celcích konstrukce jako prvek narážecího a táhlového ústrojí. Ve starších konstrukcích bylo možné tento typ pružiny spatřit i jako vypružení dvojkolí.


vagony. cz / pojezdy / vypružení / kuželová

Valid HTML 4.0 Transitional