uložení úvod

Uložení vozové skříně na podvozku

Vazba podvozku se skříní (kostrou vozu) zabezpečuje tyto funkce:

Konstrukce uložení skříně vozu na podvozek:

Kulová torna

Vazba pomocí kulové torny a dvojice (odpružených nebo neodpružených) kluznic umožňuje nákon rámu podvozku vůči skříni vozu do všech stran a proto její spodní část může být montována přímo na rám podvozku. Protože nevyžaduje použití druhotného vypružení, je používána u podvozků nákladních vozů.

Kulová torna

Kulová torna převádí převážnou část svislého zatížení ze skříně vozu na podvozek, postranní kluznice slouží k zajištění stability skříně vozu vůči podvozku, nesou tedy pouze malou část svislého zatížení při náklonu skříně.

Plochá torna

Vazbu plochou tornou je možné použít pouze u podvozků s dvojitým vypružením, tedy u osobních vozů, zvláštní případ je použití u nákladního podvozku Diamond, který má poddajné příčníky. Plochá torna umožňuje pouze minimální náklon vozové skříně vůči kolébce podvozku, která je k ní vázána.

Plochá torna

Potřebný náklon rámu podvozku vůči skříni vozu umožňují pružiny druhotného vypružení. Plochá torna převádí většinu svislého zatížení ze skříně vozu na podvozek, dvojice postranních kluznic (odpružených nebo neodpružených) slouží k zajištění stability vozové skříně.

Otočný čep

Vazba otočným čepem neumožňuje náklon vozové skříně vůči rámu podvozku, tu zajišťují pružiny druhotného vypružení, proto je tato vazba používána u podvozků osobních vozů, které mají dvojité vypružení.

otočný čep

Svislé zatížení ze skříně vozu přenášejí postranní kluznice, otočný čep přenáší veškeré zatížení ve vodorovné rovině.

Bezkolébkové uložení

U bezkolébkového uspořádání je skříň osobního vozu vázána k rámu podvozku pomocí pružin (štíhlých vinutých, nebo vzduchových) druhotného vypružení.

Bezkolébkové uložení

Síly ve vodorovné rovině musí přenášet samostatné zařízení (lana, ojničky).

Obrácené závěsky

Skříň vozu je na rámu podvozku zavěšena na svislých závěskách, které přenášejí veškeré svislé zatížení ze skříně vozu na rám podvozku. V příčném směru slouží závěsky jako kyvadlové příčné vypružení, v podélném směru je pohyb omezen zvláštním zařízením.

Podvozek na závěskách

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / uložení skříně na podvozek

Valid HTML 4.0 Transitional