Rám Středoevropského podvozku

Vlastní konstrukce rámu

Vlastní konstrukce rámu podvozku je snýtována ze dvou podélníků 1, vylisovaných z jednoho kusu ocelového plechu, vzájemně vázaných dvojicí příčníků 2 a dvojicí čelníků 3, které jsou tovřeny válcovanými otevřenými profily. Vazba mezi podélníky a příčníky je ještě zesílena styčnicemi 7.

rám středoevropského podvozku
obr.1: rám

Vlastnostu podélníku, tvořeného lisovaným plechem, vyžadují pro zvýšení tuhosti konstrukce použití šikmých výztuh 5 a v místech zeslabení odlehčovacími otvory spojení podélníků příčnými výztuhami 6. Způsob vázání jednotlivých nosníků rámu pomocí nýtů a úhelníků je patrný na obrázku 4.

Rozsochy a koníky

V místech ložiskových skříní jsou v podélnících vytvořeny rozsochy, které vedou ložiskové skříně v podélném a příčném směru. Pro zvýšení pevnosti silně namáhaných rozsoch je podélník zesílen přinýtovaným plechem 9. Pro zavěšení pružnic prvotního vypružení jsou k zadní straně podélníků přinýtovány koníky 10.
rozsocha středoevropského podvozkurám středoevropského podvozku
obr.2: rozsochaobr.3: koníky a závěsy rozpor

Brzda

K rámu jsou rovněž vázány součásti
rám středoevropského podvozku zavěšení druhotného vypružení
obr.4: zavěšení druhotného vypružení
pákoví a tyčoví pojezdu. K upevnění převodnic jsou k podélným výztuhám přinýtovány konzoly (obr. 1 poz. 12). Konzoly závěsů brzdových rozpor 11 jsou na straně blíže středu podvozku upevněny k výztuhám 8, na straně dále od středu podvozku k čelníkům 3. K čelníku dále od středu vozu je upevněn kotevník. K šikmým výztuhám jsou upevněny nouzové závěsy 13 brzdových rozpor.

Druhotné vypružení

Druhotné vypružení je svými závěsy 14 pomocí svorníků kyvně zavěšeno na příčníky 2. Při porušení silně dynamicky namáhaných závěsů je druhotné vypružení nouzově neseno nouzovými závěsy 15. V prostoru pro kolébku (mezi příčníky) jsou k příčníkům připevněny narážky podélného vedení kolébky a k podélníkům jsou upevněny narážky vymezující prostor pro příčné vypružení podvozku (více na stránce o druhotném vypružení).

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Středoevropský / rám