Vypružení a uložení skříně vozu na Středoevropském podvozku

Středoevropský podvozek má druhotné vypružení kolébkové koncepce. Hlavní díly konstrukčního uzlu druhotného vypružení jsou na obrázcích 1 až 3, číslování je shodné.
druhotné vypružení Středoevropského podvozku
obr.1: druhotné vypružení Středoevropského podvozku

Celek druhotného vypružení je na příčnících rámu podvozku 6 zavěšen čtyřmi závěsy závěsy nosiče druhotného vypružení 5. Na dvojici závěsů je zavěšen podélně orientovaný nosič pružin druhotného vypružení 3, pravý nosič je z levým spojen příčnou vazbou 4. Na každém nosiči je uložena sada příčně orientovaných eliptických listových pružnic druhotného vypružení 2. Kolébka 1 je uložena na dvou sadách pružnic druhotného vypružení, uložených na dvou nosičích pružin druhotného vypružení. Horní strana kolébky je vybavena zařízením pro otočnou vazbu podvozku se skříní vozu (plochá torna 7 a dvě nevypružené kluznice 8).

Kolébka a uložení skříně vozu na podvozek

Spodní strana kolébky 1 je uzpůsobena k uložení na opasky pružnic druhotného vypružení. Narážky 10 na bocích kolébky slouží k podélnému vedení kolébky vůči rámu podvozku, narážky 9 vymezují vůli pro příčné vypružení kolébky.

K tlumení svislých pohybů kolébky vůči rámu podvozku je využíváno mezilistové tření v pružnicích druhotného vypružení, k tlumení příčných pohybů kolébky stačí čepové tření v uložení závěsů nosičů druhotného vypružení. Do konstrukce není nutné dosazovat další tlumící prvky.

Na horní straně kolébky jsou umístěny součásti otočné vazby mezi skříní vozu a podvozkem, plochá torna 7 a dvojice pevných postranní kluznic 8. Uložení skříně vozu na kolébku plochou tornou umožňuje pouze otáčení kolébky vůči skříni vozu okolo svislé osy, ostatní žádoucí pohyby rámu podvozku vůči skříni vozu zajišťují pružnice druhotného vypružení. Plochá torna přenáší hmotnost skříně vozu na podvozek a rovněž všechny síly vznikající v provozu mezi vozovou skříní a podvozkem ve vodorovné rovině. Dvě postranní kluznice, umístěné na kolébce symetricky po obou stranách torny, mají pouze zajišťující funkci chránící tornu před poškozením od velkého klopného momentu kterým působí vozová skříň na podvozek při jízdě vyšší rychlostí v oblouku.
druhotné vypružení Středoevropského podvozkukolébka Středoevropského podvozku
obr.2: druhotné vypruženíobr.3: kolébka

Pružiny na nosič pružin druhotného vypružení

Svislé vypružení kolébky vůči rámu podvozku tvoří dvě sady eliptických pružnic 2 umístěných mezi nosiči pružin druhotného vypružení 3 kolébkou 1. Sadu pružnic tvoří tři eliptické osmilisté pružnice spojené v jeden celek pomocí svorníku. Eliptickou pružnici tvoří dvě obloukové pružnice spojené pomocí upravených konců (obr. 4).

Nosiče pružin druhotného vypružení 3 jsou pro zajištění stability spojeny v jeden celek příčnou vazbou 4. Celek spojených nosičů je na příčníky rámu podvozku 6 kyvně zavěšen pomocí čtyř závěsů 5.

Závěs nosiče pružin

Závěs nosiče pružin druhotného vypružení 5, vykovaný z jednoho kusu oceli, je na své horní straně rozvidlen, aby mohl být zavěšen na příčník rámu podvozku pomocí jednoho svorníku procházejícího otvorem skrz příčník. Na spodní straně závěsu, která prochází skrz otvor v nosiči pružin je vytvořen závit pro matice, které nesou nosič pružin a kterými je rovněž možné podvozek výškově stavět.

Závěs slouží jako pružící prvek příčného vypružení, kdy při výchylce způsobené vnějšími silami vzniká vratná síla vracející vypruženou část do střední rovnovážné polohy. Při malých výchylkách asi do 5 stupňů se tyto závěsy chovají jako lineární pružiny.

Závěsy jsou ve svislé rovině orintované v příčmém směru podvozku orienovány šikmo - nahoře, kde jsou upevněny k rámu podvozku, se sbíhají. Při příčném vychylování vychylování šikmých závěsů dochází k příznivému naklopení skříně vozu v oblouku, kdy jsou závěsy vlivem odstředivé síly (obr. 5 síla H) vychylovány směrem k vnější kolejnici oblouku a kolébka spolu se skříní vozu se naklání směrem ke středu o oblouku.
pružnice Středoevropského podvozkušikmé závěs nosiče pružin druhotného vypružení
obr.4: spojení konců pružnicobr.5: kyvadlové závěsy

Závěsy nosiče pružin, na kterých je přes druhotné vypružení zavěšena skříň vozu, jsou silně dynamicky namáhaná část, proto je nutné konstruovat nouzové závěsy, na které při porušení závěsů dosedne příčná vazba nosičů pružin. Nouzový závěs nosičů pružin je tvořen ocelovými pásy 11 upevněnými k příčníkům rámu podvozku.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / Středoevropský / druhotné vypružení