Prvotní vypružení a vedení dvojkolí SGP 300

V ložiskových skříních podvozků SGP 300 jsou zavázány kompaktní nerozebíratelné kuželíkové ložiskové jednotky TAROL s polymerovou klecí, která
prvotní vypružení
obr.1 prvotní vypružení
tlumí rázy a v případě její destrukce nedojde k zadření ložiska, ale úlomky destruované klece slouží jako nouzové mazivo ložiska.

Pro smížení vlivu zpětných proudů vedených kolejnicí na nápravová ložiska je na každém podvozku umístěn jeden nápravový uzemňovač FROST, který pomocí kartáčů vodivě spojuje čelo nápravy přímo s rámem podvozku a přemosťuje tak průtok proudu přes nápravová ložiska.

Prvotní vypružení je tvořeno šroubovitými válcovými pružinami 1, uloženými přes gumokovové kotouče v konzolách ložiskových skříní 2. Pružiny prvotního vypružení jsou tlumeny hydraulickými tlumiči 3 řazenými mezi víko ložiskové skříně a rám podvozku.

Vedení dvojkolí je realizováno pomocí vodících trnů (čepů), nalisovných pouzdrech v podélníku rámu podvozku. Vodící trny procházejí vnitřkem pružin prvotního vypružení do dutin v konzolách ložiskových skříní, kde jsou speciální vodící pouzdra, která při vzájemném pohybu ložiskových skříní vůči rámu podvozku ve svislém směru kloužou po vodících trnech a vedou odpruženě s nastavenou tuhostí ložiskové skříně v podélném a příčném směru. Jedním z požadavků při konstruování podvozků SGP 300 bylo, aby jeden podvozek při dobré přizpůsobivosti na tratích s ostrými oblouky (nízká příčná tuhost) byl schopen jízdy vyšší rychlostí (příčně tuhý podvozek). Tyto protichůdné požadavky byly u jedné z variant podvozků SGP 300 vyřešeny speciálním hydraulickým pouzdrem, ukrytým v konzole ložiskové skříně, kterým prochází trn vedení dvojkolí. Vodící pouzdro v závislosti na rychlosti jízdy hydraulicky mění tuhost vedení dvojkolí a při nízkých rychlostech v obloukovité trati umožuje natáčení dvojkolí.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozek SGP 300 / prvotní vypružení vedení dvojkolí