Uložení skříně vozu na podvozku SGP 300

uložení skříně na podvozku SGP 300
obr.1 uložení skříně

Skříň vozu je na kolébce podvozku otočně uložena pomocí otočného čepu a dvojice samomazných kluznic.

Otočný čep, upevněný na hlavním příčníku spodku skříně vozu, je veden otvorem 2 v kolébce podvozku 1. Otočný čep přenáší síly vznikající mezi podvozkem a skříní vozu ve vodorovné rovině.

Hmotnost skříně vozu je na kolébku podvozku uložena pomocí kluznic ze samomazného materiálu 3, umístěných symetricky po stranách otočného čepu. Tření mezi kluznicemi na kolébce podvozku a opěrkami na hlavním příčníku spodku vozu je využíváno v součinnosti s podélnými táhly vedení kolébky 4 k tlumení vrtivých pohybů rámu podvozku vůči skříni vozu.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozek SGP 300 / uložení skříně