Rám podvozku SGP 300

Rám podvozku je svařen ze dvou podélníků (obr. 1 a 2 poz. 1) svařených z ploché oceli do skříňového profilu,
rám podvozku SGP 300
obr.1: rám podvozku SGP 300
jednoho hlavního příčníku 4, umístěného ve střední snížené části příčníků 2 a dvou pomocných podélníků 5, určených k nesení jednotek kotoučové brzdy. Ve sníženhé části podélníku jsou přivařeny nosiče pružin druhotného vypružení 3 s přivařenými vodícími trny pružin druhotného vypružení 9.

Konzoly 6 přivařené ke stojině podélníku slouží k vazbě táhel podélného vedení kolébky a k upevnění hydraulických tlumičů pružin prvotního vypružení. Do pouzder v podélnících jsou zalisovány trny vedení dvojkolí 8. Kladka (obr. 1 poz. 7) upevněná ke stojině podélníku slouží v součinnosti s konzolou (obr. 2 poz. 10) přivařené ke skříni vozu jako narážka vymezující vůli příčného vypružení v závislosti na natočení podvozku v oblouku.
rám podvozku SGP 300
obr.2: podvozek SGP 300

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozek SGP 300 / rám