Druhotné vypružení podvozku SGP 300

Podvozek má druhotné vypružení kolébkové koncepce. Jako pružící prvek ve svislém i příčném směru slouží čtyři předepjaté šikmo uložené duplexní flexi-coil pružiny 1 uložené na nosiči pružin 3 přivařeném k podélníku rámu podvozku.

Podélná táhla 4 zajišťují přenos podélných sil mezi kolébkou 2 a rámem podvozku a zajišťují pomocí silentbloků ve svém uložení tlumení vrtivých pohybů rámu podvozku vůči kolébce a podélné vypružení podvozku.

V příčném směru je mezi rámem podvozku a kolébkou ponechána vůle 2 x 60 mm pro příčné vypružení vymezená příčnými narážkami. Pevné příčné narážky mezi kolébkou a rámem podvozku jsou doplněny příčnými narážkami s lineárně proměnlivou vůlí, které v závislosti na natočení podvozku v oblouku lineárně zmenšují příčnou vůli na straně vozu blíže středu oblouku, kde dlouhá skříň vozu vybočuje. Narážky s proměnnou vůlí jsou tvořeny kladkou 6 upevněnou k stojině podélníku rámu podvozku a konzolou 7 přivařenou ke skříni vozu.

Pohyb kolébky vůči rámu podvozku je tlumen dvěma hydraulickými tlumiči ve svislém směru 5 a jední hydraulickým tlumičem v příčném směru.
druhotné vypružení podvozku SGP 300
obr.1 druhotné vypružení

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozek SGP 300 / druhotné vypružení