Brzda podvozku SGP 300

Povozek je osazen kotoučovou brzdou, kdy na každé nápravě jsou tři brzdové kotouče, každý se svou kompaktní brzdovou jednotkou (některé typy mají na nápravě pouze 2 kotouče). Tlaková samočinná brzda je doplněna elektropneumatickými ventily, které eliminují prodlevu, jež vznikne, než se pokles tlaku v brzdiči lokomotivy přenese až na konec vlaku. U EP brzdy vyšle brzdič přes UIC Kabel, propojený od lokomotivy přes všechny vozy elektrický signál a brzda reaguje po celém vlaku téměř okamžitě

Dále je kotoučová brzda doplněna zařízením na překlenutí záchranné brzdy. Zatáhne-li cestující ve voze za táhlo záchranné brzdy a vlak se blíží k místu, kde není vhodné zastavit (most, tunel aj), může strojvedoucí záchrannou brzdu zablokovat a zastavit na vhodném místě.
trámec elektromagnetické kolejnicové brzdy
obr.1 trámec elektromagnetické kolejnicové brzdy

Na každém dvojkolí jeden snímač protismykového zařízení typu MGS-2. Podvozek je dále vybaven elektromagnetickou kolejnicovou brzdou, která není tak jako kotoučová brzda závislá na adhezi, schopnosti styku kolo - kolejnice přenášet síly vodorovné s kolejnicí. Tuto brzdu tvoří trámec (obr. 1 poz. 1) mezi nápravami, který je při použití nouzového brzdění, tj. při odvětrání přetlaku z hlavního potrubí, spuštěn nad hlavu kolejnice. V trámci jsou umístěny cívky elektromagnetu, který svým magnetickým polem trámec pevně přitáhne ke kolejnici, kde je vyvoláno tření mezi trámcem a kolejnicí, které zajistí dostatečnou brzdnou sílu nezávislou na stavu styku kolo - kolejnice. Kolejnicová brzda je pouze nadstavnou brzdy kotoučové, která funguje stále po celou dobu brzdění.
ovladače brzdybrzda-nápisy
obr.2 panel nastavení brzdy na vozeobr. 3 nápisy na voze Bmz
Panel pro nastavení brzdy na voze (obr. 2)
 1. Ruční odbrzďovač tlakové brzdy

 2. Přepínač režimu brzdy Osobní-Rychlík-Rychlík + MG brzda

 3. Páka vypnutí tlakové brzdy

 4. Ukazatele zabrzděno-odbrděno obou podvozků tlakové brzdy

 5. Ukazatel zabrzděno-odbrzděno ruční brzdy

 6. Panel pro kontrolu magnetické kolejnicové brzdy

Brzda - nápisy na voze (obr. 3)
 1. Vůz vybaven brzdou v režimu R

 2. Soustava brzdy KNORR KE a režimy P,R,R+Mg

 3. Vůz je vystrojen kotoučovou brzdou

 4. Vůz má kompletní elektropneumatickou brzdu

 5. Vůz je vystrojen zařízením pro překlenutí záchranné brzdy

 6. Brzdící váhy pro jednotlivé režimy

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozek SGP 300 / brzda