obr. 4: součásti mechanismu:
1 Zámek Po najetí vozidel se vysunou zámky obou spojek a zablokují malé zuby ve výřezech velkých zubů. Díky své konstrukci a uložení v hlavě spojky se zámek vlivem své hmotnosti sám posune do uzavírací polohy. Pokud zámek není v uzavírací poloze, je z korpusu vysunut červený signální nálitek zámku a.
2 Zvedač zámku (подъемник замка) při rozpojování odjišťuje a zvedá zámek do otevřené polohy a za pomoci závory 5 drží zámek v otevřené poloze až do odstoupení odpojeného vozidla.
3 Hřídel zvedače zámku svým čtyřhranným koncem otáčí zvedačem zámku při rozpojování. K páčce vně korpusu (obr. 3 poz. 7) je upevněn řetěz, který je spojen s rozpojovací pákou na čelníku vozu. Po demontáži šroubu (obr. 3 poz. 6) a vytažení hřídele je možné demontovat celý mechanismus z korpusu.
4 Západka (собачка), otočně upevněná na čepu zámku, slouží jako pojistka proti samorozpojení.
5 Závora zámku (замкодержатель) Po stlačení tlapy b, vyčnívající vlivem hmotnosti protizávaží c z korpusu, malým zubem protilehlého spřáhla, zablokuje závora v součinnosti se západkou 4 zámek v uzavírací poloze. V součinnosti se zvedačem 2 drží závora zámek 1 v otevřené poloze do odstoupení odpojeného vozidla.

Kliknutím na obrázek 4 začne spojování vozidel !!!