Pryžové pružiny

Mezi ložiskové skříně (obr. 1 poz. 1) a konzoly rámu podvozku 2, které mají kónický tvar, jsou vloženy pryžové bloky ve tvaru kvádru 3. Prostor pro příčné vypružení vymezují přesahy ložiskových skříní 4. Pryžové pružící prvky mají tuhost závislou na tom, zatěžujeme-li je tlakem, nebo smykem. Na této vlastnosti je založen systém prvotního vypružení a vedení dvojkolí šikmými pryžovými bloky, kdy je možné tuhost příčného a podélného vypružení nastavit velikostí úhlu skolonu pryžových bloků. Pryž má rovněž velice příznivé tlumící vlastnosti, není proto nutné řadit do uzlu prvotního vypružení žádné tlumící prvky.
vedení dvojkolí pryžovými blokyvedení dvojkolí pryžovými bloky
obr.1: vedení dvojkolí podvozku Tatra 1-740obr.2: vedení dvojkolí motorového vozu BVT 5047

Svislé vypružení pryžovýmy bloky je příliš tuhé proto, aby byla zabezpečena bezpečnost proti vykolejení, musí být použit rám podvozku poddajné konstrukce. Z důvodu nutnosti užití poddajného rámu podvozku je možné používat podvozky s vypružením pryžovými bloky pouze u podvozků určených pro nižší rychlosti.
vedení dvojkolí pryžovými blokyvedení dvojkolí pryžovými bloky
obr.3: pryžokovová pružina MEGIobr.4: vedení dvojkolí systém clouth

Zvýšit tuhost příčného vypružení při použití pryžových bloků je možné navulkanizováním několika vrstev plechu do průřezu pryžového bloku (obr. 2 a 3) a následným vytvarováním průřezu (v příčném řezu) včetně konzol podvozku a odpovídajících ploch ložiskových skříní do tvaru šípu.

Prvotní vypružení a vedení dvojkolí systém clouth

Vývoj pryžových pružin pokračoval dále systémem clouth, který využívá odvalování pryže v uzavřeném prostoru tvarovaném trnem a miskou. Toto vypružení má progresívní charakteristiku (tuhost vzrůstá při zvýšení zátěže) a proti blokům i nižší svislou tuhost. Vlastnosti pryže (tuhost, tlumící konstanta) se v průběhu životnosti mění, proto je v současné době pryž v soustavě vypružení kolejových vozidel využívána spíše jako doplněk ke kovovým pružícím prvkům.

vagony. cz / pojezdy / vypružení / pryžová pružina