podvozky VÚKV úvod

Podvozky VÚKV

Výzkumný ústav kolejových vozidel

Dnešní VÚKV a.s. vznikl postupným vývojem z konstrukční kanceláře Ringhofferových závodů. Přímo tak navazuje na tradici vývoje a výroby dopravních prostředků v Praze na Smíchově. Ve VÚKV, který plnil od roku 1958 do roku 1989 funkci výzkumné, vývojové a experimentální základny československého vagónového průmyslu, vznikaly studie a výkresy prototypů prakticky všech osobních vozů, motorových vozů a elektrických jednotek, vyráběných československým vagonářským průmyslem.

Ve VÚKV jsou k jednotlivým vozidlům konstruovány i vlastní podvozky. S těmi nejznámnějšími se můžete seznámit po kliknutí na odkazy v následujícím textu:

Vozy řady původních řad Bam, Aam, BRam a Baim a elektrické jednotky řad 460 a 560

ČSD měly roce 1969 na dobu dvou Baim let převzít provoz mezistátního motorového rychlíku Berlin - Praha - Wien „Vindobona“ V únoru 1966 předložil VÚKV ministerstu dopravy studii a v témže roce začala ve Vagonce Studénka výroba vozidel tvořících provozní i záložní park tohoto rychlíku: 10 motorových vozů M 296.1001 až 010, 10 přípojných vozů 1. třídy Aam 61 54 19-09 900 až 909, 5 přípojných vozů 2. třídy Bam 61 54 20-09 950 až 954, 5 přípojných vozů 2. třídy s bufetovým oddílem BRam 61 54 85-09 000 až 004. V dalších dvou letech následovala výroba vozů řady Baim pro vnitrostátní provoz.
V letech 1970 a 1971 dodala Vagónka Studénka 15 pětivozových střídavyých elektrických jednotek SM 488.0 (dnes 560) s vloženými vozy řady N 488.0 (dnes 060) a v letech 1974 – 1978 bylo dodáno 42 stejnosměrných elektrických jednotek řady EM 488.0 (dnes 460) s vloženými vozy řady N 488.03 (dnes 063).

Vozidla v předešlém odstavci byla vybavena podvozky typ 8-802.0 a 8-802.1. Běžné podvozky motorových vozů se v některých detailech liší.

Vozy řady Bt a Fa

Od roku 1972 byly ve Vagónce Studénka vyráběny vozy s podvozky VÚKV typ 801, byly to čtyřnápravové osobní vozy druhé třídy řady Bai (dnes Bt) a v letech 1971 až 1972 poštovní vozy řady Fa. (vozy Fa měly podvozek obdobné konstrukce, označený jako typ 803).

Vozy řady Btax (dříve blm později Baafx) a jejich rekonstrukce

Btax

V roce 1973 byly ve Vagonce Studénka vyrobeny prototypy dvounápravových motorových lehké stavby M 152.0 (prototypy M 151.0 dnes 810) a k nim přívěsných vozů Blm (později Baafx, dnes Btax). Tyto vozy měly nahradit zastaralé motorové vozy řadyM 131.1. Jejich původním určením byly krátké lokální tratě, proto byly tyto vozy řešeny jako neprůchozí, ale později byly využívány na výkonech, pro které nebyly konstruovány.

Pro motorové M 152.0 i přívěsné vozy Blm byly vyvinuty jednonápravové běžné podvozky typu 8-807.8.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozky VÚKV