Vedení a vypružení ložískových skříní Středoevropského podvozku

Podvozky středoevropského typu byly osazovány různými typy kluzných ložisek, která byla později u některých vozů nahrazena valivými.
prvotní vypružení Středoevropského podvozku
obr.1: prvotní vypružení a vedení dvojkolí

Prvotní vypružení

Každá ložisková skříň je vypružena listovou pružnicí 1, která je středícím čepem svého opasku uložena do otvoru na horní straně ložiskové skříně. Rám podvozku je na pružnicích prvotního vypružení zavěšen pomocí vypružených závěsů. Hlavní součástí závěsu je táhlo 3 nahoře rozvidlené s otvory pro svorník, kterým je k závěsu upevněna pomocí svých ok pružnice. Spodní válcová část táhla 3, zakončená závitem, prochází koníkem 4 rámu podvozku, dále vodící miskou pružiny 6 a vinutou pružinou 5, která je na své spodní straně vedena talířkem 7. Šroubovité válcové pružiny závěsů, řazené do série s listovými pružnicemi, snižují tuhost prvotního vypružení a zajišťují tak měkčí chod podvozku po svislých nerovnostech trati. Dvojice matic na spodním konci závěsu 3 slouží k výškovému stavění podvozku pro dodržení správné výšky nárazníků.

Při porušení závěsu nebo zlomení hlavního listu pružnice v blízkosti oka je rám podvozku nouzově zavěšen na horní straně hlavního listu pružnice pomocí záchytky 10.

Vedení dvojkolí

Pro vedení ložiskových skříní vůči rámu podvozku v příčném směru je ložisková skřín vybavena osazeními 8, k vedení v podélném směru slouží boky ložiskových skříní. Ložiskové skříně jsou v podélném i příčném směru vedeny dvojicí rozsoch vytvořených v podélníku rámu podvozku. Aby byly podélné zatěžující síly rovnoměrně rozloženy na obě rozsochy a aby bylo možné při zvedání podvozku zároveň zvedat i dvojkolí, jsou obě rozsochy spojené rozsochovou sponou 9.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / Středoevropský / vedení a vypružení ložisek