Brzda Středoevropského podvozku

Středoevropský podvozek je osazen špalíkovou brzdou, všechna dvojkolí jsou oboustranně obrzděna jednošpalíkovými zdržemi. Schéma mechanické části brzdy je na obrázku 1 a 2.
schéma pákoví a tyčoví brzdy
obr.1: schéma pákoví a tyčoví podvozku strana kotevníku

Síla vyvolaná brzdovým válcem, umístěným na spodku vozu je vedena přes mechanický převod a stavěč odlehlosti zdrží pomocí táhla (obr. 2 poz. 6) na převodnici 8, kam je přivedena síla tahová.

Pomocí převodnic a jejich spojnic 9 je síla z brzdového válce převedena na rozpory zdrží 10, na které jsou upevněny jednošpalíkové brzdové zdrže 11 a které slouží jako vahadlo pro rozvod síly mezi zdrže na téže straně kol jednoho dvojkolí a které udržují stálou vzdálenost zdrží na jedné straně kol a zachycují příčné síly vznikající přítlakem špalíků na jízdní plochu kol, která není válcová.

Na nápravu na straně podvozku dále od brzdového válce (obr. 1) je síla ze druhé převodnice 8 převedena pomocí obkročného táhla 13, které má za úkol obejít centrálně uloženou tornu uložení skříně vozu (dobře vidět na obr. 3). Rozvod síly na druhé nápravě je obdobný jako na nápravě blíže brzdovému válci.
schéma pákoví a tyčoví brzdy
obr.2: schéma pákoví a tyčoví podvozku blíže k brzdovému válci
Táhloví brzdy podvozku je zakončeno kotevníkem 14. Kotevník, upevněný k čelníku rámu podvozku 4, je tvořen vřetenem s protisměrnými závity a dvěma maticemi obdobně jako šroubovka spřáhla a slouží ke zkrácení táhloví pro nastavení správné odlehlosti brzdových špalíků při opotřebení kol.

Převodnice 8, zavěšené na závěsech 7, jsou na podélných výztuhách rámu podvozku 1 ukotveny pomocí konzol 5 z pásové oceli.

Brzdové zdrže 11 dále od středu podvozku jsou pomocí svých závěsů 12 zavěšeny na konzolách na čelníku rámu podvozku 4, pro zavěšení rozpor blíže středu podvozku jsou na rámu podvozku vytvořeny výztuhy 3 rovnoběžné s příčníkem 2.
pákoví a tyčoví brzdy
obr.3: pákoví a tyčoví podvozku

vagony.cz / pojezdy / podvozky / Středoevropský / brzda