Uložení skříně vozu na podvozku 8 - 833

Skříň vozu je uložena na vzduchových pružinách druhotného vypružení (obr. 2 poz. 7), které zajišťují svislé a příčné vypružení mezi rámem podvozku a skříní vozu.
táhlo vedení podvozku
obr.1: pružné táhlo
Příčnou vůli pro pohyb rámu podvoku vůči skříni vozu, ve které je realizováno příčné vypružení, vymezují příčné narážky (obr. 2 poz. 6), umístěné po obou stranách narážny na hlavním příčníku skříně vozu.

V podélném směru je rám podvozku vůči skříni vozu veden bez vůlí pomocí pružně uloženého táhla 4. Táhlo vedení podvozku je k hlavnímu příčníku skříně vozu vázáno pomocí konzoly 3. K příčníku podvozku 1 je táhlo vázáno konzolou (obr. 1 poz. 2).

Při porušení spojení táhla s konzolou je táhlo nouzově neseno záchytným lanem (obr. 1 poz. 5) a podvozek je v podélném směru nouzově veden pomocí narážek (jedna na obr. 2 poz. 8)

uložení skříně na podvozek
obr.2: uložení skříně

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek 8-833 / uložení skříně vozu na podvozek

Valid HTML 4.0 Transitional