Starší poštovní vozy užívané v provozu u ČSD po roce 1945

Díl druhý, další typy

Nákres představuje malý typ poštovního vozu, který byl vyroben v roce 1899 poštovní vozy (Simmering, č. 39278) pro Moravskou západní dráhu; později K. k. St. B. F 19464, po roce 1913 K. k. St. B. F 40-087, u ČSD F 5-0233. Značka BMB ČMD, prosvítající nátěrem, dokazuje, že vůz byl v letech druhé světové války v provozu u tzv. protektorátních drah. Dojezdil opět pod označením F 5-0233, zrušen ve 3. čtvrtletí 1950, v červnu 1977 zdokumentován, tehdy již jako dílna sice na vlastních kolech, ale stojící mimo koleje, v Ústí n. L.

Nákres představuje jen poněkud větší typ, než byl předchozí vůz. Také tento vyrobila stejná vagónka (plným názvem Waggon Fabrik vormals H. D. Schmidt Wien Simmering) pod výrobním číslem 38192 poštovní vozy v roce 1897 pro DNWB, kde dostal označení F 620. Po jejím zestátnění (1909) měl být u K. k. St. B. označen FS. 40-510, ale přešel k ČSD pod původním číslem a zde byl přeznačen na F 5-0506. V průběhu druhé světové války byl v provozu DRB, o čemž svědčí i úprava stupaček na čele a patrně i úprava nástřešku. Po roce 1945 je opět pod původním číslem u ČSD, zrušen III. 1950 a po vyřazení z provozu se dále užívá jako pracovní 73 120, SV 64; zachycen v Liberci v sedmdesátých letech. Shodný s předchozím vozem byl i vůz dodaný v roce 1894 (Simmering, č. 36 483) rakouskému eráru pod inventárním číslem 234 (tato čísla v roce 1913 nebyla měněna). U ČSD měl označení F 5-0285 a obdobné osudy (DRB). Vyřazen byl ve druhém čtvrtletí 1951 a upraven na pracovní 72057. Na rozdíl od předchozího byl bez nástřešku. Zachycen byl na vlečce Vysočany—Štádler.

poštovní vozy Jak vypadala v období monarchie větší varianta poštovního vozu, naznačuje nákres vlevo. Vůz byl během provozu upravován (větrače LP v nástřešku jistě nejsou z výroby), obdržel elektrické osvětlení atd. Netypický je přechodový můstek na brzdařskou plošinu. Vozy této kategorie existovaly v celé řadě variant a mnohé z nich dojezdily až po roce 1945. Skříň uvedeného vozu stojí v obvodu železniční stanice Vsetín, zachycena v dubnu 1981.

poštovní vozy Nákres vpravo ukazuje vůz Fk 5-1754, který na výrobním štítku nese údaje: Staudinger Waggonfabrik 7904, No 1663. U K. k. St. B. obdržel nejprve označení Fk 18543, od roku 1913 Fks 41-416. Uvedený vůz byl postaven v polovině sedmdesátých let, třebaže měl poslední prohlídku plánovánu na rok 1950 (předpokládané označení Fk 9-2030 a Fk 00-20 005 se na vůz již nedostalo). Plynové osvětlení a přestavná brzda, jimiž byl vůz vybaven, jsou prvky z časů dávno zašlých a svědčí a dávném vyřazení vozu z provozu. Pokud by však někdo nabyl dojmu, že vůz dojezdil téměř v původním stavu, je třeba upozornit, že původně byly ochozové lávky (a příslušná madla) po celé délce bočnic. Po vyrobení byl nad úřadovnou nástřešek

Vozy jsou kresleny jednotně tak, že vlevo je skladiště a v pravé části vždy kancelář. Okna i dveře v opačné bočnici jsou zpravidla umístěny symetricky k podélné ose vozu; pokud je v jedné bočnici o okno více, bývá to obvykle tabule mléčného skla okna WC.

Prameny : Železničář Ž 86

vagony.cz / historie / Starší poštovní vozy, díl první

Valid HTML 4.0 Transitional