Spodek železničních vozů

Jako součásti spodku vozu označujeme kostru (rám), narážecí a táhlové ústrojí. Spodek vozu zabezpečuje:

Kostra spodku vozu

Pod pojmem kostra spodku rozumíme rovinnou rámovou nebo roštovou soustavu podélných, příčných a šikmých nosníků a výztuh.

Kostra spodku dvounápravoných vozů

Legenda k obr. 1
  • Hlavní podélník

  • Střední podélník

  • Podélná výstuha

  • Příčník

  • Čelník

  • Šikmá výztuha

  • Krakorec

  • Vzpínadlo

Hlavní podélníky (obr.1 poz. 1)
jsou dva průběžné nosníky většinou průřezu tvaru U. Hodnota příčné vzdálenosti obou podélníků je daná konstrukcí rozsoch a koníků pojezdu vozidla, které jsou na hlavní příčník připojeny. Důležitá je blízkost středů nárazníků (1750 mm), protože hlavní příčníky přenášejí tlakové síly z nárazníků.
Střední podélníky (obr.1 poz. 2)
přenášejí tahové síly ze spřáhel. Jejich vzájemná vzdálenout 350 mm je dána velikostí prostoru pro zabudování automatického spřáhla, který se nachází mezi středními podélníky v blízkosti čelníků.
Šikmé výztuhy (obr.1 poz. 6)
přenášejí síly od spříhel nebo síly od nárazníků vždy na celý systém podélníků.
Čelníky (obr.1 poz. 5)
Většinou svařované do tvaru profilu U. Uprostřed je velký obdélníkový prostor pro samočinné spřáhlo zakrytý deskou s menším otvorem pro vodítko tahadlového háku. Na čelníku jsou přišroubovány nárazníky.
Vzpínadla (obr.1 poz. 8)
slouží ke zvýšení pevnosti hlavních podélníků především dvounápravových vozů. U starších kostrukcí vozů měla vzpínadla zařízení k regulaci jejich napětí.
roštový rám
obr.1: rám dvounápravového vozu

Kostra spodku podvozkových vozů

U podvozkových vozů jsou v místě upevnění podvozků umístěny mohutné hlavní příčníky (obr.2 poz. 1) skříňového průřezu , které přenášení veškeré síly a dynamické rázy vznikající mezi podvozkem a skříní vozu. Hlavní příčníky díky své velké ohybové tuhosti rozdělují rovnoměrně síly od nárazníků a spřáhla na krajní podélníky (obr.2 poz. 2)a střední podélníky (obr.2 poz. 3) mezi oběma hlavními příčníky.

Představková část (obr.2 poz. 5) má obdobně jako u vozidel dvounápravových vytvořen prostor pro automatické spřáhlo. Pro přenos sil mezi čelníkem a krajními podélníky slouží výztužné desky (obr.2 poz. 4), Které oproti šikmým výztuhám (na obr. 2 naznačené vpravo) poskytují více prostoru pro relativní pohyb podvozku vůči rámu vozu.
páteřový rám
obr.2: rám podvozkového vozu


vagony. cz / vagóny / spodek

Valid HTML 4.0 Transitional