Nástavba železničních vozů

Vozy osobní dopravy

Vozy osobní dopravy je souhrnný název pro vozy, které je možné zařadit do vlaků osobní dopravy. Spolehlivě určit jedná-li se o vůz určený do vlaků osobní dopravy je možné podle režimu použití vozu, patrový vůz pro automobily který je na voze zakódován v jeho dvanáctimístném čísle. Je-li číslo, složené z prvních dvou cifer dvanáctimístného čísla vozu, v rozmezí 50 až 79, potom se jedná o vůz určený do vlaků s přepravou osob, i když tak na první pohled nemusí vypadat. Jako příklad může sloužit vůz řady DD čísla 51 56 0880 102-0 na fotografii vlevo, který svým vzhledem i konstrukcí připomíná vůz nákladní, ale evidenčně, stylem údržby, označením a vybavením (rychlost 160 km/h, průběžné vedení elektrického topení, označení podle RIC) se řadí mezi vozy osobní. To je ale opravdu zvláštní případ, na tomto místě se budeme věnovat vozům, které jsou svou konstrukcí jednoznačně na první pohled zařaditelné do parku vozů osobní dopravy.

Konstrukce účelové nástavby osobních vozů je plně podřízena svému účelu, to jest přepravě osob plnění služeb s tím souvisejících. Skříň vozu tvoří zpravidla kompaktní celek se spodkem vozu.

Mezi vozy určené do vlaků s přepravou osob můžeme zařadit vozy:

Osobní
Vozy určené k přepravě osob, vybavené sedadly, kteá nelze upravit k jiným účelům než je sezení.
Řadové označení velkými písmeny: A - první třída, B - druhá třída
5. pozice čísla vozu: 1 - první třída, 2 - druhá třída, 3 - první i druhá třída
Lůžkové a lehátkové
Těmto vozům se rovněž říká ubytovací vozy, vozy určené do nočních vlaků s možností úpravy sedadel na lehátka či lůžka.
Řadové označení: WLA - lůžkový vůz první třídy, WLB - lůžkový vůz druhé třídy, Bc (Ac) - lehátkové vozy druhé (první) třídy
5. pozice čísla vozu: 7 - lůžkový vůz, 4 - lehátkový vůz s první třídou, 5 - lehátkový vůz druhé třídy
Zavazadlové
Vozy určené k přepravě zavazadel cestujících a k výkonu služby vlakového doprovodu.
Řadové označení velkými písmeny: D
5. pozice čísla vozu 8 - služební vůz kombinace s druhou třídou, 9 - služební vůz
Poštovní
Vozy služící k přepravě poštovních zásilek.
Řadové označení: Post
5. pozice čísla vozu 9
Restaurační a barové
Vozy určené k poskytování stravovacích služeb cestujícím.
Řadové označení: WR - restaurační vůz, R - vůz s bufetovým oddílem
5. pozice čísla vozu 8
Salonní a společenské
Většinou se jedná o vozy, ve kterých jsou prostory k ubytování (lůžka) a prostory společenské (prostory vybavené k pořádání konferencí, společenských akcí, porad).
Řadové označení: Salon - salonní vůz, SR - společenský vůz
5. pozice čísla vozu 8
Pro přepravu automobilů
Vozy, ve kterých si mohou cestující přepravovat své automobily.
Řadové označení: DD - otevřený patrový, MD - Krytý jednopodlažní, MDD - Krytý patrový

Osobní vozy je možné rozlišovat ještě podle jiných kritérií, která jsou mnohdy pro jejich běžné uživatele těžko rozlišitelná. Vozy mohou být normální a lehké stavby, přípojné, vložené, řídící.

Nákladní vozy

vůz řady Uai
Hlubinový vůz řady Uai

Základní konstrukci nástavby nákladního vozu je možné vyčíst z jeho označení. Podle označení vozu rozeznáváme následující druhy nástaveb:

Vůz s otevíratelnou střechou
Konstrukce vozu umožňuje mechanizovanou vykládku objemného zboží, které musí být chráněno před povětrnostními vlivy.
Řadové označení velkými písmeny: T
5. pozice čísla vozu: 0
Krytý vůz bězné stavby
Vůz s nejméně osmi větracími otvory pro kusové (palety) i volně ložené (obilí, luštěniny) zásilky
Řadové označení velkými písmeny: G
5. pozice čísla vozu: 1
Krytý vůz zvláštní stavby
Vozy s posuvnými stěnami, nebo pro volně ložené neagresivní sypké zboží.
Řadové označení velkými písmeny: H
5. pozice čísla vozu: 2
Plošinový vůz běžné stavby
Vozy se sklopnými nízkými stěnami a čely (do 600 mm) a krátkými (sklopnými nebo odnímatelnými) klanicemi
Řadové označení velkými písmeny: K - dvounápravový, R - podvozkový, O - smíšený
5. pozice čísla vozu: 3
Plošinový vůz zvláštní stavby
Například vozy kontejnerové, oplenové, na přepravu svitků plechu.
Řadové označení velkými písmeny: L - nezávislé nápravy, S - podvozkový
5. pozice čísla vozu: 4
Otevřený vůz běžné stavby
Vůz s výškou stěn 1500 až 2000 mm s plochou podlahou
Řadové označení velkými písmeny: E
5. pozice čísla vozu: 5
Otevřený vůz zvlaštní stavby
Vůz uřčený pro sypké materiály, který umožňuje vykládku vlastní gravitací zboží
Řadové označení velkými písmeny: F
5. pozice čísla vozu: 6
Cisternový vůz
Vůz pro přepravu tekutých nebo plynných produktů.
Řadové označení velkými písmeny: Z
5. pozice čísla vozu: 7
Chladící vůz
Vůz s tepelnou izolací třídy IN s výměnou vzduchu pomocí větračů, s podlahovým roštem na led, popřípadě v čelech vozu
Řadové označení velkými písmeny: I
5. pozice čísla vozu: 8
Speciální vůz
Vozy pro přepravu mimořádných zásilek vekého rozměru nebo hmotnosti a vozy pro přepravu volně loženého práškového zboží nakládaného a vykládaného pneumaticky (vápno, cement).
Řadové označení velkými písmeny: U
5. pozice čísla vozu: 9

vagony. cz / vagóny / nástavba

Valid HTML 4.0 Transitional