Obrázek 1: detektor pohotový k funkci
Otvorem v prostoru A, který je spojený s hlavním (brzdovým) potrubím dojde k naplnění prostorů A, C, D a E. V prostoru C je stejný tlak jako v prostoru D, píst se sedlem záchranné brzdy (na obr. 1 oranžové) je pružinou tlačen dolů.

Kliknutím na obrázek 1 detekujete vykolejení.